Meest gestelde Vragen FAQ

Wat betekent duurzaamheid voor het Lokaal?

Duurzame (voedings)producten zijn voor ons lokaal en ambachtelijk vervaardigd, het resultaat van eerlijke handel en distributie, vervaardigd met respect voor mens, dier en milieu (liefst biologisch), zo weinig mogelijk verpakking en gezond en kwalitatief hoogstaand. We kiezen voor deze combinatie om een totaal aanbod van (voedings)producten aan te bieden aan onze klanten. Hierbij maken we telkens de afweging met de beschikbaarheid op de markt en baseren we onze criteria op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Heb je vragen over de duurzaamheidsimpact van bepaalde producten? Stel zeker de vraag in de winkel, we helpen je graag verder.

Welke producten worden verkocht in het Lokaal?

We zijn een alternatieve supermarkt. Dit wil zeggen dat we een uitgebreid aanbod van levensproducten willen verkopen zoals voeding, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, etc. We gaan samen in dialoog met onze klanten om het aanbod te optimaliseren. Hierover vind je meer informatie in onze winkel.

Wat betekent lokaal voor ons?

Naast duurzaamheid is ‘lokaal’ ook een zeer belangrijk kenmerk van onze producten. Lokaal betekent dat het volledige productieproces van de goederen, tot en met de verkoop aan een rendabele prijs, verankerd moet zijn in de lokale economie waarvan de producten afkomstig zijn. Bij LokaalHalle willen we voldoende aanbod van producten garanderen zodat iedereen die producten vindt die dagelijks of wekelijks aangekocht worden. De producten die in de onmiddellijke nabijheid van Halle duurzaam geproduceerd worden, krijgen de voorkeur maar het is evident dat niet alles in de buurt van Halle kan gevonden worden. In dat geval zullen wij onze zoekcirkel uitbreiden (binnen België, binnen Europa en dan pas intercontinentaal), maar steeds met respect voor onze basisprincipes: lokale verankering, faire prijs, duurzaamheid, ecologisch, korte keten en volledige transparantie van die keten.

Waarom kiezen we niet resoluut voor biologische producten?

De doelstellingen van onze organisatie gaan verder dan het biologische keurmerk. Niet alle producten zullen biologisch zijn omdat sommige lokale producenten zich in de overgangsfase bevinden naar een biologische teelt. LokaalHalle wil hen ondersteunen in deze transitie.

Wat zijn de openingsuren van de winkel?

De winkel opent in september. We zullen zowel in de week als in het weekend onze deuren openen. De exacte openingsuren worden later gecommuniceerd.

Waar kan ik mij parkeren?

LokaalHalle is gelegen aan de Ninoofsesteenweg 60a in Halle. Wij zijn goed bereikbaar met de fiets en te voet. Met de auto kan je parkeren aan de Carrefour of De Gooikenaar. Voor de parking van de Carrefour: laat je kaartje scannen in de winkel.

Hoe wordt LokaalHalle gefinancierd?

De totale investering voor de opstart van deze winkel is ongeveer 170 000 euro. Dit geld dient voor de inrichting, huur van het pand, stock van (voedings)producten, het loon van de winkelbedienden, etc. We verzamelen dit startbudget bij de oprichters, producenten en consumenten. Met de coöperatieve aandelen willen we 25000 euro inzamelen. Dat zijn 200 aandelen van consumenten. Het resterende bedrag zullen wij lenen bij een bank, via win-win lening of sponsoring. Je kan ons op verschillende manieren helpen, doe gerust een aanbod!

Wat zijn mijn rechten als coöperant?

Coöperanten investeren mee in de oprichting van de winkel vanaf 125 euro. Iedere coöperant heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen. Op de algemene vergadering heb je als coöperant de mogelijkheid onderwerpen voor te stellen en je stem uit te brengen over de werking van de winkel.

Wanneer wordt mijn dividend uitbetaald?

Wanneer de coöperatieve winkel goed draait en winst kan opbouwen, kan de algemene vergadering beslissen om een dividend uit te keren met een maximum van 6%. Het bedrag wordt gestort op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij u dat schriftelijk anders aanvraagt.

Hoe lang zitten mijn aandelen vast?

Wanneer je een aandeel koopt, staat dit bedrag vast voor een periode van 3 jaar. Onder bepaalde voorwaarden en mits overmacht is een vervroegde terugbetaling mogelijk.

Kan ik meerdere aandelen kopen?

Iedere coöperant kan maximaal 20 aandelen kopen. De rechten van iedere coöperant zijn gelijk. Ongeacht het aantal aandelen heeft iedere coöperant één stem tijdens de algemene vergadering.

Wanneer en waar vindt de algemene vergadering plaats?

De eerste algemene vergadering vindt plaats in juni 2021. Coöperanten worden tijdig op de hoogte gebracht.

Heb je toch nog vragen?

Contacteer ons dan gerust via info@lokaalhalle.be of bel ons via
+32 468 27 22 45