LokaalHalle sluit definitief de deuren,
wat nu?

Waarom sluit de winkel?

Het is financieel niet haalbaar om nog langer open te blijven. We zien de laatste maanden een sterke daling in onze omzet en zitten in een vicieuze cirkel: doordat we geen goederen kunnen voorfinancieren, is het aanbod in de winkel beperkt en haakt ons vast cliënteel af. We stellen ook vast dat te weinig mensen Lokaal Halle als hun vaste supermarkt zien waar ze het grootste deel van hun aankopen doen. Dus zelfs wanneer we extra financiële middelen zouden ophalen, blijven we met een probleem zitten dat de omzet te laag is om de goede werking van de winkel te garanderen. De huidige conjunctuur zit uiteraard ook tegen. Het zou van slecht bestuur getuigen om verder te doen.

Hebben we gefaald?

We hebben een droom die al enkele jaren in Halle weerklonk gerealiseerd. Een winkel die lokale, duurzame producten toegankelijk maakt voor de Halse inwoners en de brede regio. Enorm veel mensen kwamen langs in onze winkel en proefden van ons aanbod. Dankzij dit project hebben we mensen bewuste keuzes helpen maken over hun voeding,

… hebben we producten van lokale producenten op jouw tafel doen belanden, 

… hebben we producenten een eerlijke prijs kunnen betalen voor hun product,

… hebben we verschillende partners samengebracht rond duurzame thema’s,

… hebben we de Hallenaar geleerd wat verpakkingsarm winkelen inhoudt. 

Toch voelt het voor ons op dit moment aan als falen, want het was niet de bedoeling dat dit verhaal eindig was.

Wanneer sluit de winkel?

Je zal zien dat onze winkel al gesloten is. Dit hebben we heel plots beslist (maandagavond 24 oktober werd er beslist dat de winkel op dinsdag niet meer zou opengaan). De raad van bestuur heeft de afgelopen weken informatie ingewonnen over de te nemen stappen om dit verhaal goed te beëindigen. De - zo goed als lege - winkel nog langer openhouden, is niet wenselijk.

Wat gebeurt er met mijn aandeel (aandelen)/win-winlening/…?

We hebben steeds gekaderd dat een aandeel een risico-investering is. Gezien we het faillissement aanvragen worden de standaardprocedures opgestart. Dat betekent dat we  geen invloed zullen hebben op het verdere verloop van terugbetalingen. 

Heb je een win-win lening afgesloten? Dan geldt een andere procedure. Contacteer ons voor meer informatie: jurgen@lokaalhalle.be.

Hoe gaat het met de werknemers?

Voor hen is het jammer dat ze geen afscheid hebben kunnen nemen van hun klanten, dat de winkel waar ze graag in gewerkt hebben moet sluiten. Door de sluiting van de winkel, verliezen ze hun job. Hun loon is wel gewaarborgd.

We organiseren van zodra het kan nog een afsluitende bijeenkomst als afscheid.

Is het zinloos om nog in gelijkaardige initiatieven te investeren?

Laat dit je geloof in coöperatieve werkingen niet fnuiken. Coöperaties zijn enorm waardevol in onze samenleving. Met coöperaties zorgen we dat burgers samenwerken om een positieve verandering mogelijk te maken.

Waar moet ik nu mijn inkopen doen?

Dat vragen wij ons ook af. Maar het antwoord is veelzijdig: enkele leveranciers (zoals DubbelDoel en de Groentelaar) hebben een hoevewinkel; er zijn verpakkingsloze initiatieven zoals Ohne Ternat en Ohne Aalst; in Wallonië en Brussel zijn er verschillende winkels gelijkaardig aan LokaalHalle: denk aan Lokale in Linkebeek, Bloum in Vorst, …

Hoe voelt de Raad Van Bestuur zich erbij?

Het is voor ons als bestuursraad moeilijk om dit naar jullie te communiceren: we hebben dit verhaal in mei 2020 gelanceerd met als doel er een succes van te maken. We hebben jarenlang achter de schermen als vrijwilliger gewerkt. We wisten dat we een grote uitdaging aangingen. Het is pijnlijk er nu de stekker uit te moeten trekken, zeker met ons personeel, klanten, partners en de leveranciers in gedachten.

We hebben dit verhaal samen opgebouwd en zijn dit nu zo goed mogelijk aan het afronden. In goede verstandhouding met het personeel.

Ik wil jullie helpen: wat kan ik doen?

Op dit moment niet zo veel. Misschien ben/ken je wel iemand die interesse heeft om een deel van de inboedel over te kopen? Contacteer ons via info@lokaalhalle.be

We hopen in elk geval dat onze klanten blijven kiezen voor onze leveranciers en de bewuste voedingswijze met eerlijke prijzen waar Lokaal Halle voor stond.

Wat met de producenten?

Ook voor hen brengt deze conjunctuur onzekerheid. Een afnemer die wegvalt kan hard aankomen. Dat komt bij de perikelen van het veranderende klimaat en de stijgende energiekosten. Blijf hen dus steunen waar dat kan.

Heb je toch nog vragen?

Contacteer ons dan gerust via info@lokaalhalle.be